Tillbaka till listan med objekt

Mark, Rotkilsvägen, Töreboda, Rotkilen, Töreboda

  • 54 000 m²


Lokaltyp Mark
Total yta 54 000 m²
Adress Rotkilsvägen, Töreboda
Område Rotkilen
Kommun Töreboda kommun
Objektsnummer 41928214

Beskrivning

Industritomten Rotkilen ägs av Töreboda kommun och är förberedd med framdragna påkopplingspunkter för el, fjärrvärme, bredbandsfiber och VA. Anslutningsvägarna till fastigheten är byggda med hög bärighet för att kunna hantera tunga fordon.
Fastigheten är i princip helt utan höjdskillnader så ingen större markförberedelse krävs för terrassering, de geotekniska förutsättningarna gällande bärighet är utmärkta för installation av tung utrustning utan att addera större mängder fyllnadsmassor. Genom industriklassningen av detaljplanen kan verksamhet etableras som påverkar omgivningen med ljudföroreningar 24/7.
Denna fastighet har en anslutande tomt som kan användas för expansion (markerad lila på kartan), den är detaljplanerad Rotkilen avseende byggnadshöjd, ljudföroreningar etc.
Med denna yta blir den totala storleken 109 Ha och garanterar möjligheter till expansion - perfekt för ett växande företag eller för att närma leverantörer eller kunder.
För mer information se bifogad PDF som även innehåller flygfilm.

Del av fastigheten är såld.


Karta
Visa på kartan:

Bilder på fastigheten