Tillbaka till listan med objekt

Produktionslokal, Byn Berget, Säffle, Långserud

  • 430 m²
  • omedelbart till salu

Industrifastighet, Gård, Skogsfastighet (se www.bynberget.com)


Lokaltyp Produktionslokal
Total yta 430 m²
Adress Byn Berget
Område Säffle
Kommun Säffle kommun
Byggår 2006
Tillträde omedelbart till salu
Objektsnummer 41921558

Beskrivning

INDUSTRIHALLEN står på en 15 cm helgjuten platta med vattenburen golvvärme och är uppdelad i fyra sektioner. Levererad och monterad av Llentabhallen i Kungshamn. Den första sektionen utgörs av ett kontor i två plan. Övre plan innehåller stor balkong, pentry, badrum och stort öppet kontor. Nedre plan består av förrådsrum och ett stort öppet kontor samt toalett och pannrum. Andra sektionen och tredje sektionen är öppna hallar med gångdörrar mellan sektionerna och med varsin fullhöjdsport. Fjärde sektionen nås via gångdörrar från tredje sektionen och är anpassad för funktionen som tvätthall och har också fullhöjdsport. Denna sektion har tillika ett kylaggregat så att lokalen kan kylas ner till +-0°C.

Mellanväggarna mellan sektion två, tre och fyra är isolerade men inte bärande, vilket innebär att de kan demonteras för att ge möjlighet till att få en helt öppen lokal. Hallen har en kabel som möjliggör huvudsäkring på 200 Amp.

MASKINHALLEN har skjutbara fullhöjdsportar över hela långsidan in mot gårdsplanen. Hallen står på plantar med golv av hårdgjord makadam.
För mer information se vår hemsida: www.bynberget.com

Kommunikationer

1km till E18, 6 mil till Karlstad, 2,5 mil till Säffle, 17 mil till Oslo, 22mil till Göteborg

Uppvärmning

Golvvärme, sol och ved

Övrigt

Det är möjligt att dela fastigheten i två delar: förslagsvis
1. Bostad, industrihall och maskinhall: 9 ha varav 2 produktiv skog och 6 ha åkermark: 3,9 milj
2. Skogfastighet: 65 ha varav 55 produktiv skog i ett enda skifte (markerat med blå färg för att det ska synas bättre på hemsidan): 3,2 milj
Se mer information på vår hemsida www.bynberget.com


Karta