Tillbaka till listan med objekt

Produktionslokal, Moråsvägen 2, Boden

  • 1 000 m²


Lokaltyper Produktionslokal / Övrig lokal
Total yta 1 000 m²
Adress Moråsvägen 2
Kommun Bodens kommun
Objektsnummer 41861646

Beskrivning

Denna lokal är ca 80 m lång med en invändig bredd på ca 12,5 m
och består av två plan. I bottenplanet finns betongfundament från
den demonterade såglinjen kvar. Mellanbjälklaget består av en
stålkonstruktion som vilar på stående stålbalkar som stödjer på
bottenplanet. Modifiering av lokalen för annan användning kräver
troligen borttagning av betongfundamenten och eventuell
modifiering/demontering av mellanbjälklaget.

I direkt anslutning till såghuset finns kontor, arkiv, personalutrymmen
med omklädningsrum, dusch och bastu samt lunchrum. Dessa
lokaler har renoveringsbehov.


Karta
Visa på kartan:

Bilder på lokalen